CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling chemical emissions from products - a Swedish case study of polymers and related chemicals

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Johan Tivander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Filippa Fuhrman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Patrik Andersson ; Peter Haglund ; Tomas Holmgren ; Elisabeth Hallberg ; Tomas Rydberg ; Jenny Westerdahl ; Andreas Öman
Annual Meeting of SETAC North America, Portland, OR. USA (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 137844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur