CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System boundaries and delimitations for dimensioning study

Johan Tivander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 9 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 137843

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)