CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

National inventory of emissions of additives from plastic materials

Jenny Westerdahl ; Patrik Andersson ; Filippa Fuhrman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Peter Haglund ; Tomas Holmgren ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Tomas Rydberg ; Johan Tivander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Andreas Öman
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]

Nyckelord: Emission products additives plastic materialDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 137842

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Miljökemi
Persistenta organiska föreningar
Materialteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur