CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoteknik i våra hem

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Martin Hassellöv ; Hans Fogelberg
Miljöforskning Vol. 2008 (2008), 3, p. 24-25.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 137841

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi (2001-2011)
Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier (1991-2011)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur