CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

REACH missar nano!

Martin Hassellöv ; Thomas Backhaus ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Miljöforskning Vol. 2009 (2009), 3-4,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 137840

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för växt- och miljövetenskaper (2006-2011)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Miljökemi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur