CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking regional and local risk assessment

Rosana Moraes ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Environmental Risk Assessment and Management from a Landscape Perspective (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 137838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Ekologi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur