CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrification based on small electricity grids in Africa - ocean energy in combination with land-based energy sources

Linus Hammar (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Jimmy Ehnberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Modern Energy Review (2041-9570). Vol. 2 (2010), p. 71-72.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 137837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur