CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seaports extend inland

Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Penny Allen
Ports&Harbors Vol. 55 (2010), 3, p. 29-30.
[Artikel, övrig]

Violeta Roso has spent seven years researching the global concept of a dry port. She talks to P&H about the mutual benefits they bring to the environment and a seaport's customers.

Nyckelord: dry port, seaports, inland accessDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 137832

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur