CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emergence and significance of dry ports

Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Baltic Transport Journal (1733-6732). Vol. 38 (2010), 6, p. 44-45.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Environmental problems have received increasing attention during the last decade and with them also the role that logistics systems can play in reducing those problems. One of the concepts that, among other advantages, has a role of decreasing environmental impacts is the concept of dry port.

Nyckelord: dry portsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 137829

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur