CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Errata list for "Error Control Coding" by Lin and Costello

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2011.
[Rapport]

This documents lists some errors found in the second edition of Error Control Coding by Shu Lin and Daniel J. Costello.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-10. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 137764

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Annan matematik
Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur