CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broadband policy for the future: Building upon conceptual framework

Orada Teppayayon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Presented at the 1st ITS PhD Workshop, September 12-13, 2010, Denmark (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-09.
CPL Pubid: 137751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Studier av offentlig förvaltning
Forskning om Europa

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A comprehensive framework for future broadband policy: Assessing the EU initiative