CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element approximation of variational inequalities in optimal control

Karin Kraft (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-03-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 137734

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adaptive Finite Element Methods for Optimal Control Problems


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:2