CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reactive dye removal from wastewater using a chitosan nanodispersion

H. Momenzadeh ; Ali Reza Tehrani-Bagha ; A. Khosravi ; K. Gharanjig ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Desalination (0011-9164). Vol. 271 (2011), 0011-9164 , p. 225-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Adsorption of an azo reactive dye, C.I. Reactive Red 120 (RR120), from aqueous solution on chitosan and on a chitosan nanodispersion has been studied. The nanodispersion was prepared using a mixture of chitosan and sodium tripolyphosphate. The results showed that the adsorption of RR120 on dissolved chitosan and on the chitosan nanodispersion was affected significantly by initial dye concentration, sorbent amount, temperature, pH and ionic strength of the solution. Maximum dye removal for both adsorbents was at a pH of 4-5 and the adsorption of the reactive dye on both dissolved chitosan and the nanodispersion gave good fit to the Langmuir isotherm model. The adsorption capacity of the nanodispersion was around 910mgg-1, much higher than of dissolved chitosan, which was 51mgg-1. The adsorption of the dye on the chitosan nanodispersion reached equilibrium much faster than on dissolved chitosan. The kinetics of the adsorption correlated well with the pseudo-second order model.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-04. Senast ändrad 2016-07-13.
CPL Pubid: 137637

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur