CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Secondary hardening in some low-chromium hotwork tool steels

Jörgen Andersson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-508-2.- 71 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-04. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 137628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-03-25
Tid: 13:15
Lokal: Kollektorn, Kemivägen 9
Opponent: Annika Borgenstam, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3189