CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory on convection in porous media- applied to loose-fill insulation in attic floors

Paula Wahlgren (Institutionen för byggnadsfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-03-03. Senast ändrad 2011-03-03.
CPL Pubid: 137581

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik 02:5