CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct determination of metals in PM10 filters by laser ablation-ICP-MS

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Gabriele Carugati ; Ying Cao
Urban Airborne Particulate Matter p. 235-243. (2011)
[Kapitel]

DOI: 10.1007/978-3-642-12278-1_11Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 137579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Analytisk kemi
Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur