CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-molecule Detection and Mismatch Discrimination of Unlabeled DNA Targets

Anders Gunnarsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Nano Letters Vol. 8 (2008), 1, p. 183-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-03.
CPL Pubid: 137532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Probing Biomolecular Recognition at the Single Molecule Level