CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen- Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler

Consideration of airtightness in the construction process- Stage B. Technical consequences and profitability assessments

Per-Ingvar Sandberg ; Eva Sikander ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bengt Larsson
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2007. ISBN: 91-85533-53-X0284-5172.- 89 s.
[Rapport]

Nyckelord: Airtightness, Air leakage, Energy use, Moisture, Blower-door tests, Thermal


SP rapport 2007:23Denna post skapades 2011-03-02. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur