CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lufttäthetens handbok - problem och möjligheter

Eva Sikander ; Per Ingvar Sandberg ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bengt Larsson
: Sveriges Byggindustrier FoU-Väst, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur