CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipative quantum dynamics in 2D: Anisotropic dissipation and selective bond breaking in surface photochemistry

Shiwu Gao (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Johan Strömquist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 86 (2001), p. 1805.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 137480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur