CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First-principles study of surface and subsurface O structures at Al(111) (vol B 63, art. no. 085405, 2001)

A. Kiejna ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
PHYSICAL REVIEW B Vol. 64 (2001), p. 049901.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor
Defekter och diffusion

Chalmers infrastruktur