CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neglected adsorbate interactions behind diffusion prefactor anomalies on metals

Staffan Ovesson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Alexander Bogicevic (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; al. et
PHYSICAL REVIEW B Vol. 64 (2001), p. 125423.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 137474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur