CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density-functional calculation of van der Waals forces for free-electron-like surfaces

Erika Hult (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; J. Rossmeisl ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
PHYSICAL REVIEW B Vol. 64 (2001), 19,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 137473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur