CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport in robust fullerene-tube heterostructure transistor

Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS Vol. 19 (2002), p. 445.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 137470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor
Halvledarfysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur