CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adiabatic potential-energy surfaces for oxygen on Al(111)

Yashar Yourdshahyan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
PHYSICAL REVIEW B Vol. 65 (2002), p. 075416.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fysik
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur