CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of oxygen adsorption sites and ultrathin aluminum oxide films on Al(111)

A. Kiejna ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
SURFACE SCIENCE Vol. 504 (2002), p. 1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur