CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissociative adsorption of NO upon Al(111): Orientation dependent charge transfer and chemisorption reaction dynamics

A.J. Komrowski ; K. Ternow ; Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik) ; al. et
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 117 (2002), p. 8185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur