CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging between micro- and macroscales of materials by mesoscopic models

Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Alexander Bogicevic (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sergey V. Dudiy (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; al. et
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE Vol. 24 (2002), p. 1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur