CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hard numbers on soft matter

Henrik Rydberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Niclas Jacobson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; al. et
SURFACE SCIENCE Vol. 532 (2003), p. 606.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 137410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur