CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Van der Waals density functional for general geometries (vol 92, art no 246401, 2004)

M. Dion ; Henrik Rydberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
PHYSICAL REVIEW LETTERS Vol. 95 (2005), p. 109902.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 137398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur