CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic, bonding, and optical properties of CeO2 and Ce2O3 from first principles

N.V. Skorodumova ; R. Ahuja ; Sergei Simak (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; al. et
PHYSICAL REVIEW B Vol. 64 (2001), p. 115108.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01.
CPL Pubid: 137395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur