CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

van der Waals effect in weak adsorption affecting trends in adsorption, reactivity, and the view of substrate nobility

A.K. Kelkkanen ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; J.K. Nørskov
Physical Review B (1098-0121). Vol. 83 (2011), 11,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The ubiquitous van der Waals (vdW) force, particularly discernible in weak adsorption, is studied on noble and transition metals. In calculations with the vdW density functional (DF) [ M. Dion et al., Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004)], the atomic structure near the adsorption site is systematically varied, including dense fcc(111) surface, adatom, pyramid, and step defects. In weak adsorption the vdW force (i) is shown necessary to account for, (ii) is sizable, (iii) has a strong spatial variation, relevant for adsorption on surface defects, (iv) changes reaction rules, and (v) changes adsorption trends in agreement with experimental data. Traditional physisorption theory is also given support and interpretation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2011-05-09.
CPL Pubid: 137391

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur