CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise sensitivity and percolation

Christoph Garban ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2011)
[Preprint]

The present text provides the lecture notes for the course "noise sensitivity and percolation", given at the 2010 Clay Summer School in Buzios, Brazil.

Nyckelord: Noise sensitivity, Fourier analysis, percolation, algorithms, critical exponentsDenna post skapades 2011-03-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 137386

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Annan matematik

Chalmers infrastruktur