CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet

Eva Sikander ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Borås : SP, Technical Research Institute of Sweden, 2008. ISBN: 978-91-85829-52-10284-5172.- 58 s.
[Rapport]

Nyckelord: airtightness, air leakage, air permeability, fan pressurization method


SP Rapport 2008:36Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137344

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur