CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

7. Functional Groups and Bonding Patterns in Lignin (Including the Lignin-Carbohydrate Complexes)

Gösta Brunow ; Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Lignin and Lignans Advances in Chemistry p. 267-299. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: lignin lignan wood plants reactions structureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-25.
CPL Pubid: 137336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur