CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvicksilverrening i rökgaser - kemiska aspekter

Dan Strömberg ; Abul Milh Miroslawa (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : University of Gothenburg, 1998. - 75 s.
[Rapport]

Nyckelord: kvicksilver, rökgaser, skrubber, reningsteknik, rökgasrening, avskiljning


Rapport för NUTEK-projekt nr P1271-3Denna post skapades 2011-02-25. Senast ändrad 2012-05-15.
CPL Pubid: 137334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljövetenskap och kulturvård (1954-2005)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Oorganisk kemi
Miljökemi
Tungmetaller och övriga metaller
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur