CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of 16-point Ring Constellations in the Presence of Nonlinear Phase Noise

Lotfollah Beygi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC) and The National Fiber Optic Engineers Conference (NFOEC) (21622701). p. OThO4. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The optimum radius distribution in terms of the average symbol error rate (SER) for different 16-point signal sets is derived numerically for a fiber channel limited by nonlinear phase noise. The results show up to 2.4 dB performance improvement.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-24. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 137307

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur