CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-firing of shredder light fraction with waste and sewage sludge.

M. Gyllenhammar ; Kent Davidsson ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Swedish-Finnish Flame Days 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-24.
CPL Pubid: 137285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur