CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar

Good examples of airtight details

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Borås : SP, Technical Research Institute of Sweden, 2010. ISBN: 978-91-86319-45-80284-5172.- 63 s.
[Rapport]

Nyckelord: airtightness, airtight constructions, fan pressurization measurements


SP Rapport 2010:09Denna post skapades 2011-02-24. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur