CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges in adapting water resources and water infrastructure to climate change - a review

Michael Short ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Matthias Schulz ; Eytan Rocheta ; William Peirson ; Richard Stuetz ; Ronald Cox
5th IWA International Young Water Professionals Conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-23.
CPL Pubid: 137263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur