CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A state of the Art Sustainability Decision-making Framework

Matthias Schulz ; Sean Shiels ; Michael Short ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Life Cycle Assessment and Footprinting: Bridging the Gap Between Tools and Practice (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-23.
CPL Pubid: 137262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur