CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of Life Cycle Assessment: Principles, Practice and Prospects

Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Australasian Journal of Environmental Management Vol. 17 (2010), 3, p. 23-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-23.
CPL Pubid: 137260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Litteraturvetenskap

Chalmers infrastruktur