CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of "Uncondensed" Phenolic Units in Spruce Lignin

Erich Adler (Institutionen för organisk kemi) ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Acta Chemica Scandinavica Vol. 15 (1961), 1, p. 223-224.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin phenol analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-23. Senast ändrad 2011-02-23.
CPL Pubid: 137240

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur