CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acid Degradation of Lignin IV. Analysis of Lignin Acidolysis Products by Gas Chromatography Using Trimethylsilyl Derivatives

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; T. Kent Kirk
Acta Chemica Scandinavica Vol. 25 (1971), p. 889-894.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin acidolysis phenols ketones gas chromatography trimethylsilyl derivativesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2011-02-22.
CPL Pubid: 137218

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur