CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverkan av luftrörelser och arbetsutförande på värmeförluster genom vindsbjälklag

Mihail Serkitjis (Institutionen för byggnadsfysik) ; Paula Wahlgren (Institutionen för byggnadsfysik) ; Claes Bankvall
Bygg & Teknik 2, p. 53. (1999)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur