CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexation of thorium with phosphate

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Andreas Knutsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; P L Brown
Radiochim Acta (0033-8230). Vol. 99 (2011), 1, p. 31-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Thorium, Phosphate, Stability constants, Solvent extraction, AKUFVE


Author for correspondence: Christian Ekberg, che@chalmers.seDenna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 137170

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur