CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing planning and control

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
London : McGraw-Hill, 2009. ISBN: 13978-0-07-711739-9.- 468 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-22. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 137151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur