CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt?

Mihail Serkitjis (Institutionen för byggnadsfysik) ; Paula Wahlgren (Institutionen för byggnadsfysik)
Bygg & Teknik 2, p. 49. (2001)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur