CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsekvenser av luftrörelser på vindsbjälklaget

Mihail Serkitjis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg & Teknik 4, p. 17. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 137130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur