CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption of Radionuclides on Geologic Media A Literature Survey

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi)
: Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKB TR 83-07, 1983.
[Rapport]

Nyckelord: sorption, radionuclides, rock, mineral, ground waterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-02-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 137126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur